آیا کفش و کفی طبی مناسب برای درمان میخچه و پینه پا موثرند؟

آیا کفش و کفی طبی مناسب برای درمان میخچه و پینه پا موثرند؟

میخچه و پینه پا قسمتی از پوست پا هستند که ضخیم شده و ممکن است دردناک باشد. این مشکلات به دلیل وارد آمدن فشار به پا یا سایش پوست ایجاد شده و ممکن است باعث بروز مشکلات پا به خصوص در هنگام راه رفتن شود. فردی که در تشخیص و درمان مشکلات پا متبحر است (یک متخصص پا یا پدیاتریست) می‌توان میخچه و پینه پا را برداشته و کفش، کفی طبی و پدهای مناسب به منظور